سطح علمی مقالات کنفرانس

در این خصوص در ابتدا میتوان به بخش همایشهای پیشین کنفرانس مراجعه و چکیده مقالات دوره های گذشته را مطالعه نمود.

مقالات کامل سه دوره گذشته همایش در www.civilica.com نمایه شده است. با تقسیم تعداد مشاهدات چکیده مقالات هر کنفرانس بر تعداد آنها، میتوان به پارامتری به نام ضریب نفوذ دست یافت. یا مقایسه ضریب نفوذ همایشهای مختلف، به عنوان یک برآورد سرانگشتی اینطور میتوان گفت که هر کنفرانسی که ضریب مفوذ بالاتری داشته باشد، از کیفیت علمی بالاتری برخوردار است.
دبیرخانه همایش در خصوص افرادی که با مشابه سازی با نام هم اندیشان انرژی کیمیا در پی برگزاری کنفرانسهایی مشابه میباشند، هیچگونه مسوولیتی ندارد.

 

Comments are closed.