معرفی

حدود 400 سال پیش، با انقلاب صنعتی در اروپا و فراگیر شدن آن در سراسر جهان، سمت سوی انرژی مصرفی جهان از انرژی­های تجدیدپذیری همپون خورشید و بیوانرژی، به انرژیهای فسیلی تجدید نشونده تغییر یافت. در کنار فوایدی که این تغییر به همراه داشت، دستاوردهای ناگواری را به ارمغان آورد که آلایندگی زیست محیطی و تغییر اقلیمی مهمترین آنها است. پس از بروز مشکلات برشمرده شده، بحرانهای نفتی دهه 1970 میلادی موجب گردید استفاده از انرژیهای تجدید شونده از رونقی دوباره برخوردار گردند. ایران نیز از این قاعده مستثنی نبوده و با تشکیل سازمان انرژی­های نو ایران در سال 1374، سعی گردید علاوه بر پایدار سازی و تنوع بخشی منابع انرژی، در صیانت از محیط زیست کشور با استفاده از انرژی­های تجدید شونده، به عدم خام سوزی و مصرف بالای انرژی های فسیلی کشور کمک گردد. از این رو شرکت هم اندیشان انرژی کیمیا، به عنوان کلینیک تخصصی انرژی های پذیر، در نظر دارد در قالب فعالیتهای  علمی خود، پس از چندین دوره برگزاری کنفرانس سالانه بیوانرژی و انرژی بادوخورشید، در آبان سال 1393 با تلفیق این دو همایش و گسترده کردن آنها، همایشی سالانه با عنوان ” انرژیهای تجدیدپذیر، پاک و کارآمد” را برگزار مینماید. مطالب مورد بحت در خوصو انرژی های تجدیدپذیر میتوان به انواع انرژیهای باد، خورشید، بیوماس، بیوگاز، زمین گرمایی، موج، جزرومد، غلظت نمک، برقابی، دریایی و … وا نرژی و فناورهایی پاک و کارآمدی همچون هیدروژن و پیل سوختی، مگنتو هیدرو دینامیک، ترموالکتریک، ترمویونیک، سامانه های هیبریدی، بیودیزل و … اشاره نمود.